2-ра Скопска Македоно-Одринска дружина

 2-ра Скопска дружина на Македоно-Одринското опълчение е създадена в края на септември 1912 г. в София от доброволци  от Скопското, Кривопаланешкото,  Кратовското и Кумановското македонски братства. Общата численост на дружината е 1 079 души. Командир на дружината е подпоручик  Иван Минков. 

Дружината е включена в състава на Първа Македоно-Одринска бригада, под командването на подполковник Стефан Николов от Прилеп. 
На  4  октомври 1912 г. на дружината е връчено тържествено нейното бойно знаме. 
Знамето на 2-ра Скопска дружина е изработено в Лом през 1905 г.   и е съхранявано в местното македонско дружество.  След обявяването на Прокламацията за мобилизация на 17 септември 1912 г. в 14.00 ч. ломските доброволци полагат клетва пред знамето си в района на местните казарми. За знаменосец е определен Ангел Генев. Знамето е изработено от двоен червен копринен плат, с размери 65 x 58 см. Бродирано е с жълта сърма. В средата на лицевата му част е извезан осмоконечен кръст, а над него в полукръг – надпис „БОЖЕ, ПАЗИ”, а под него е изписано „МАКЕДОНИЯ!”. 
В средата на обратната страна е разположен релефен изправен коронован лъв, обърнат към дръжката. Над лъва стои девизът „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ”, а под него  е разположен надписът  „1-вий мартъ 1905 г. (Отъ ломските гражданки)”. Трите външни страни на плата са окантовани с жълт сърмен галун, а на двата външни ъгъла е пришит по един сърмен пискюл.
Към знамето са прикрепени две трицветни ленти с цветовете на държавното знаме, поставени хоризонтално. Дръжката е дървена и в горния си край завършва с осмоконечен кръст, поставен върху сфера. 
Под плата на дръжката е поставена метална гривна с надпис „2-ра СКОПСКА ДРУЖИНА”.

Любими Командири: подполковник Стефан Николов, капитан Иван Пожарлиев, капитан Стоян Величков, подпоручик Иван Минков, дякон Евстатий, Михаил Чаков, войвода Пейо Яворов, подофицер Андрея Форамити.

Имена на славата: Малгара, Фере, Дедеагач, Шаркьой, Индже Бурун, Каменица, Повиен, Драмча...
Знаме на 2-ра Скопска дружина от Македоно-Одринското опълчение, гръб
Грамота на Н. В. Цар Фердинанд за награждаване на офицерски кандидат от Македоно-Одринското опълчение с орден "Свети Александър"
Знаме на 2-ра Скопска дружина от МОО, гръб
Знаме на 2-ра Скопска дружина от Македоно-Одринското опълчение, лице
Знаме на 2-ра Скопска дружина от Македоно-Одринското опълчение, лице