4-ти конен на Н.Ц.В. Борис, Княз Търновски полк

 Четвърти Конен полк е формиран през 1889 г. в град Ямбол.

По време на Балканската война 4-ти  Конен полк воюва срещу турците при Селиолу на 9 октомври 1912 г. На 11 октомври  1912 г. води бой при Коюн Гяур Кавакли, а на 19 октомври 1912 г. атакува турските войски при гара Сейдлер и Каристран.

 

По време на Междусъюзническата война 1913 г., 2-ри  и 3-ти ескадрон на 4-ти  Конен полк охраняват линията Мидия-Енос и прикриват с боеве отстъплението на 47 и 48 пехотни полкове от 3 до 14 юни 1913 г. 1-ви ескадрон е разположен в димотика  в разпореждане на Губернаторството, а 4-ти ескадрон е придаден в състава на Първа армия за действия срещу сърбите по направление Салаш-Ново корито- Кралево село-Княжевац след 23 юни 1913 г.

 

По време на Първата световна война  4-ти Конен полк воюва последователно на Македонския и на Добруджанския фронт.

От 1 октомври до 28 ноември 1915 г. 4-ти Конен полк е включен в състава на Конната дивизия  и воюва в направление Царево село, кочани и Прилеп. Кавалеристите преследват противника по пътя Ресен-Охрид на 23 и 24 ноември 1915 г.

3-ти и 4-ти ескадрон участват в боя при Враня на 4 октомври 1915 г.

Пред лятото на 1916 г. 4-ти конен полк е прехвърлен на Добруджанския фронт. След началото на войната срещу Румъния 4-ти Конен полк е в състава на Конната дивизия на генерал Иван Колев и участва в боя при Топра Хисар на 19 септември 1916 г.

На 21  септември 1916 г. полкът участва в разгрома на румънците и руснаците при Мустафа Ачи.

На 23 и 24 септември 1916 г. 4-ти Конен полк води бой при Герингеч.

На 1, 2 и 3 октомври 1916 г. полкът води боеве при село Первели и Кота 90.

На 20, 21 и 22 октомври 1916 г. 4-ти Конен полк води бой при Тузла-Тахир Гьол.

На 24 октомври 1916 г. полкът воюва при Бериш Тепе и село Тари Верди.

На 16 декември 1916 г. 4-ти Конен полк воюва при село Докузачи.

През 1917г. и през 1918 г. 4-ти Конен полк охранява участъка на река Дунав от град Тулча на изток до устието на ръкава „Свети Георги”.

 

Имена на славата: Селиолу, Кавакли, Сейдлер, Каристран, Враня, Царево село, Прилеп, Ресен, Охрид, Топра Хисар, Мустафа Ачи, Герингеч, Первели,  Кота 90, Тузла-Тахир Гьол, Бериш Тепе,  Тари Верди, Докузачи...

 

Командири: Генерал Иван Колев полковник Георги Дреников, капитан Борис Бунев, майор Владимир Даскалов...

В навечерието на Балканската война 4 Конен полк е в състав 789 души, от които 27 офицери, 1 чиновник и 761 подофицери и войници. Обозът на полка включва  39 каруци, от които 36 обикновени и 3 товарни и 528 коня. Щабът на полка с командир подполковник Павел Мачев трите кавалерийски ескадрона са дислоцирани в село Казъ Клисе/ Момина Църква / в Странджа.


4-ти Конен полк към 1892 г.

 

Командир на 4-ти Конен полк: Подполковник П. Салабашев
 

Охрид. Църква "Свети Климент". Худ. Райко Алексиев
Прилеп. Шосето за Велес. Худ. Никола Танев
Задушница в Македония
Боен марш на 4-ти конен полк
Обозите на почивка. Худ. Г. Сербезов - Желязков
Ниш. Площадът, на който се е състоял военният парад
Пощенска картичка. Изпрати Росен Петков от Велико Търново
Пощенска картичка. Изпраща Христо Борисов