Конните дивизии през Първата Световна война

Конната дивизия е формирана с Указ № 176/1891 г. в състав от четири конни полка. През септември 1912 г. нейният състав включва: 1-ви, 2-ри, 4-и, 7-и, 8-и и 10-и конни полкове.

В навечерието на Балканската война, през септември 1912 г. и е включена в състава на Първа армия, заедно с 1-ва, 6-а, 7-а, 10-а пехотни дивизии,  армейски части без опълчение и допълващи части. Общата численост на Първа армия е  132 210 души. През май 1913 г. от състава й излизат 1-ва, 6-а, и 20-а пехотни дивизии. На тяхно място влизат 5-а пехотна Дунавска (1-ва и 2-ра бригади) и 9-а пехотна Плевенска (1-ва и 2-ра бригади) дивизии, 65-и и 66-и полкове от Отделната бригада и 4-и ескадрон от 4-и конен полк.

През май 1916 г. Конната дивизия се разформирова се разформирова, като от нейния състав се формират 1-ва и 2-ра Конни дивизии.

 

По време на Балканската война 1912 - 1913 г. Конната дивизия участва в боя при Селиолу на 9 октомври 1912 г.

Два дни по-късно, на 11 октомври 1912 г. българските кавалеристи се бият срещу турците при Кавакли и Енидже.

На 16 и 17 октомври 1912 г.  кавалерията участва в атаката на Люле Бургас.

На 18 и 19 октомври 1912 г. Конната дивизия  воюва  при гара Каращаран.

На 25 октомври 1912 г. Конната дивизия участва в боя при Чорлу.

 

Конните дивизии през Първата световна война 1915-1918 г.

 

По време на Междусъюзническата война 1913 г. от 22 юни до 19 юли 1913 г. Конната дивизия е придадена в състава на Трета армия в състав: Лейб-гвардейски конен полк, 1- ви , 2-ри  и 7-ми  Конни полкове и една скорострелна батарея. Конната дивизия настъпва по направление Трън – Клисура – Власина – Трън – Църни връх – Власотинци – Божица – връх Стрешер – Враня.

 

По време на Първата световна война   1915 – 1918 г. Конната дивизия под командването на генерал Иван Стойков участва във войната срещу сърбите.

От 1 до 15 октомври 1915 г.  Конната дивизия настъпва по направление Царево село – Калиманци – Кочани – Овче поле.

От 6 до 16 октомври 1915 г. конните полкове участват в боевете за Велес.

От 17 октомври до 3 ноември 1915 г.  Конната дивизия  участва в боевете на Бабуна планина и освобождаването на Прилеп.

От  4 ноември до 25 ноември 1915 г. конните полкове воюват  за овладяването на Алинцката  позиция и освобождаването на Битоля, Ресен и Охрид.

 

През май 1916 г. Конната дивизия се разформирова се разформирова, като от нейния състав се формират 1-ва и 2-ра Конни дивизии.

 

След  началото на войната с Румъния през септември 1916 г.,  Конната дивизия под командването на генерал Иван Колев преминава границата и разбива румънците при Курт Бунар на 2 септември 1916 г.

На 3 септември 1916 г. кавалеристите разбиват румънците при Кочмар.

От  4 до 7 септември 1916г. Конната дивизия изнася решаващата роля в битката за освобождаването на Добрич от румънци и руснаци.

На 10 септември 1916 г. води бой при Кюсе Айдин.

На 13 септември 1916 г. разбива румънците при Чифут Куюсу.

На 14 септември  1916 г. води бой при Кара Омер.

На 19 септември 1916 г. разгромява руснаците и румънците при Топрахисар.

На 20 и 21 септември 1916 г. разбива  сърби, румънци и руснаци в боевете при Мустафа Ачи – Азаплар.

На 24 септември 1916 г. разбива румънците при Первелия.

От  25 септември до 16 октомври 1916 г. води боеве за Кубадинската позиция в района на Первелия.

На 13 октомври 1916 г. в атаката на  Кубадин овладява град Тузла и селата Мулчиова и Текиргьол.

На  22 октомври  1916 г.  Конната дивизия  атакува втората неприятелска позиция на град Кюстенджа / Констанца/.

На 23 октомври 1916 г. кавалеристите участват в боя за чифлика Йонеску.

На 7 ноември 1916 г. водят бой срещу румънци и руснаци при Сарай.

На 19 декември 1916 г. Конната дивизия на генерал Колев  разбива противника при село Сатул Ноу.

От 22 до 31 декември 1916 г.  конните полкове се бият при село Гречи.

От 1 до 3 януари 1917 г. Конната дивизия участва в боевете за превземането на град Мачин.

През 1918 г. Конната дивизия, с изключение на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 9-ти Конни полкове охранява Беломорието от Черпанти чифлик до мостовете на Порто Лагос с резерви, разположени в Гюмюрджина, Ксанти и Окчилар.

Щандарт на 5-ти конен полк
Конници. Българска кавалерия - илюстрована картичка
Щандарт на 1-ви конен полк
Освобождението на Битоля - 21 ноември 1915 г.