Първа пехотна Софийска дивизия

Първа пехотна Софийска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

Първа пехотна Софийска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.

През 1907 - 1908 г., преди началото на  Балканските войни 1912 - 1913 г. разписанието на дивизията е както следва:

Щаб в град София

Началник на дивизията и началник на Софийския гарнизон: Генерал-майор Васил Кутинчев

Началник-щаб: Полковник Васил Петев
Дивизионен адютант: Полковник Христо Икономов
Старши адютант: Майор Иван Червенаков
Дивизионен инженер: Капитан Никола Попов
Дивизионен лекар: Санитарен Подполковник Петко Димитров
Комендант на столицата: Подполковник Пантелей Киселов
Плац адютант: Капитан Павел Константинов

Дивизионна болница

Началник на болницата: Санитарен Майор Тодор Илиев
Домакин: Капитан Павел Кисимов


І-ва Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в София.

Командир на бригадата: Полковник Никола Желявски
Началник-щаб: Майор Рачо Пенев
Старши адютант: Капитан Филип Цонев


1-ви пехотен Софийски на Н.В. Княз Александра І полк

Формиран на 12 октомври 1884 г.

Щаб в София

Командир на полка: Подполковник Станю Топалов
Помощник: Подполковник Вълко Василев
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Иван Бончев
Полкови интендант: Подполковник Никола Капитанов
Адютант: Поручик Иван Люлински

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Иван Попов
Командир на 2-ра дружина: Майор Пею Банов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Спиридон Ефтимов
Командир на 2-ра рота: Капитан Илия Ушев
Командир на 3-та рота: Капитан Константин Апостолов
Командир на 4-та рота: Капитан Атанас Руевски
Командир на 5-та рота: Капитан Панталей Митров
Командир на 6-та рота: Капитан Петър Попов
Командир на 7-ма рота: Капитан Емануил Павлов
Командир на 8-ма рота: Капитан Васил Праматаров
Командир на нестроева рота: Капитан Иван Стамболов

Старши лекар: Санитарен Майор Ангел Сарафов


6-ти пехотен Търновски на Н. Ц. В. Полк

Формиран на 14 октомври 1884 г.

Щаб в София

Командир на полка: Подполковник Панайот Бърнев
Помощник: Подполковник Владимир Серафимов
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Стефан Панайотов
Полкови интендант: Майор Митрофан Пошев
Адютант: Капитан Георги Коев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Стефан Тасев
Командир на 2-ра дружина: Майор Петко Димов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Георги Илиев
Командир на 2-ра рота: Капитан Петър Божилов
Командир на 3-та рота: Капитан Константин Ламбринов
Командир на 4-та рота: Капитан Георги Аджаров
Командир на 5-та рота: Капитан Юрдан Илиев
Командир на 6-та рота: Капитан Иван Русовин
Командир на 7-ма рота: Капитан Христо Апостолов
Командир на 8-ма рота: Капитан Христо Даскалов
Командир на нестроева рота: Капитан Димитър Калъпчиев

Старши лекар: Санитарен Капитан Константин Робев


ІІ-ра Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в София.

Командир на бригадата: Полковник Янко Драганов
Началник-щаб: Майор Стефан Дренков
Старши адютант: Ротмистър Никола Топалджиков


16-ти пехотен Ловчански полк

Формиран на 19 януари  1889 г.

Щаб в  гр. Орхание /Ботевград/

Командир на полка: Полковник Антон Кусев
Помощник: Подполковник Иван Попов
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Константин Антонов
Полкови интендант: Майор Иван Каролев
Адютант: Поручик Христо Златаров

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Димитър Бърков
Командир на 2-ра дружина: Майор Илия Атанасов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Мирчо Петров
Командир на 2-ра рота: Капитан Христо Софрониев
Командир на 3-та рота: Капитан Антон Шипков
Командир на 4-та рота: Капитан Велчо Стоянов
Командир на 5-та рота: Капитан Иван Цанов
Командир на 6-та рота: Капитан Стефан Малешков
Командир на 7-ма рота: Капитан Димитър Максимов
Командир на 8-ма рота: Капитан Гаврил Енчев
Командир на нестроева рота: Капитан Димитър Табаков

Старши лекар: Санитарен Капитан Слави Киселков


25-ти пехотен Драгомански полк

Формиран като 1-ви резервен полк на  1 януари  1889 г.
Като 25-ти пехотен Драгомански полк е формиран на 1 януари 1904 г.

Щаб в  гр. Цариброд /сега Димитровград в Сърбия/

Командир на полка: Подполковник Иван Цачев
Помощник: Подполковник Цани Господинов
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Дионисий Писинов
Полкови интендант: Майор Георги Димитров
Адютант: Поручик Владимир Николов

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Юрдан Колчаков
Командир на 2-ра дружина: Майор Асен Кисимов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Петър Йонков
Командир на 2-ра рота: Капитан Тодор Михайлов
Командир на 3-та рота: Капитан Тодор Бадински
Командир на 4-та рота: Капитан Боян Янчев
Командир на 5-та рота: Капитан Пройно Пройнов
Командир на 6-та рота: Капитан Григор Силяновски
Командир на 7-ма рота: Капитан Иван Василев
Командир на 8-ма рота: Капитан ------------------
Командир на нестроева рота: Капитан Христо Чохаджиев

Старши лекар: Санитарен Капитан Давид Таджер


4-ти Артилерийски на Н.Ц.В. полк

Формиран на 31 август 1886 г.

Щаб в София

Командир на полка: Полковник Петър Тантилов
Полкови интендант: Подполковник Стефан Богданов
Адютант: Поручик Александър Купов

Началници на Артилерийски отделения:

Началник на 1-во Артилерийско отделение: Подполковник Георги Манов
Началник на 2-ро Артилерийско отделение: Подполковник Стоян Пушкаров

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Ангел Александров
Командир на 2-ра батарея: Майор Георги Кукурешков
Командир на 3-та батарея: Майор Александър Стефанов
Командир на 4-та батарея: Майор Гатю Кънчев
Командир на 5-та батарея: Майор Петко Вълчанов
Командир на 6-та батарея:  Майор Стефан Славчев

Завеждащ парковото имущество: Майор Александър Дацов
Медицински  лекар: Санитарен Капитан Никола Кирков
Ветеринарен лекар: Санитарен Майор Илия Бенчев


1-ва Пионерна дружина

Формирана като 2-ра Пионерна дружина на  1 януари 1888 г. Преименувана на 1-ва Пионерна дружина  на 4 януари  1904 г.

Щаб в  София

Командир на дружината: Подполковник Тодор Бояджиев
Помощник: Майор Симеон Добрев
Адютант-Ковчежник: Поручик Георги Вълков

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Димитър Драганов
Командир на 2-ра рота: Капитан Константин Куцаров
Командир на Техническа рота: Капитан Никола Казанджиев
Началник на Въздухоплавателното отделение: Капитан Васил Златаров
Началник на Инженерната работилница: Капитан Иван Паприков
Медицински лекар: Санитарен Поручик Кирил Илиев


1-ва пехотна Софийска дивизия

Команден състав към 1895 г.

Началник на дивизията: Подполковник Маринов

Пом.-началник: Подполковник Стефан Тошев

Началник-щаб: Подполковник Върбан Винаров

И.д. Старши адютант: Ротмистър Колев

Дивизионен лекар: Санитарен подполковник: Христов

Началник на дивизионната болница: Санитарен майор Любенов

Командир на санитарната команда: Поручик Балтаджиев

Командир на возарска рота: Капитан Марков

На вода зад позициите
Ген.-майор Пантелей Киселов. Командир на 4-та пехотна дивизия
На Южния фронт
Южен фронт. Окопи в гробището на село
Между фронта и тила
На фронта
Ген.-майор Иван Луков - началник-щаб на армията (1917 г.). Началник-щаб на І-ва пехотна Софийска дивизия. Началник на Военното училище
І пехотна Софийска дивизия
Щаб на 1-ва пехотна Софийска дивизия. Личен албум на полк. Борис Дрангов