ІІІ-та Конна бригада

Формирана на 1 януари 1907 г.

Щаб в Шумен

Командир на бригадата: Полковник  Александър Танев
Вр. Адютант: Ротмистър Йосиф Петров


8-ми  Конен полк

Формиран като дивизион на 4 юли 1901 г. 8-ми Конен полк от 1 януари 1907 г.

Щаб в  Добрич

Командир на полка: Майор Панайот Кованов
Полкови интендант: Майор Антон Димитриев
Адютант- Ковчежник: Поручик Тодоров

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Ротмистър Панайот Рашков
Командир на 2-ри ескадрон: Майор Юрдан Димитров
Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Петър Софтов
Ветеринарен лекар: --------------------------------------------


9-ти  Конен полк

Формиран като дивизион на 4 юли 1901 г. 9-ти Конен полк от 1 януари 1907 г.

Щаб в  Русе

Командир на полка: Подполковник Стефан Салабашев
Полкови интендант: Майор Христо Фарашев
Адютант- Ковчежник: Поручик Стефан Стойнов

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Ротмистър Никодим  Тотев
Командир на 2-ри ескадрон: Ротмистър Христо Коцев
Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Димитър Кисяков
Ветеринарен лекар: Санитарен Поручик Найден Корманов


10-ти  Конен полк

Формиран като дивизион на 4 юли 1901 г. 10-ти Конен полк от 1 януари 1907 г.

Щаб в Шумен

Командир на полка: Майор Иван Табаков
Полкови интендант: Майор Дончо Манов
Адютант- Ковчежник: Поручик Георги Генчев

Ескадронни командири:

Командир на 1-ви ескадрон: Майор Христо Начев
Командир на 2-ри ескадрон: Ротмистър Стефан Йончов
Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Никола Балтаджиев
Ветеринарен лекар: ---------------------------------------------

Донесение. Н. Кожухаров, военен художник