Пета пехотна Дунавска дивизия

Пета  пехотна Дунавска дивизия е формирана на 1 януари 1892 г.

Пета пехотна Дунавска дивизия преди и по време на Балканските войни 1912 – 1913 г.

През 1907-1908 г., преди началото на  Балканските войни 1912-1913 г. разписанието на дивизията е както следва:

Щаб в град Русе

Началник на дивизията:  Генерал-майор Радой Сираков

Началник-щаб:  Полковник Атанас Тодоров
Дивизионен интендант: Подполковник Петко Момчилов
Старши адютант: Майор Иван Върбанов
Дивизионен инженер: Майор Васил Силяновски
Дивизионен лекар: Санитарен Подполковник Юрдан Севов

Дивизионна болница

Началник на болницата: Санитарен Майор Атанас Петров
Домакин: Капитан Васил Динов


І-ва Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в Русе.

Командир на бригадата: Полковник Иван Пенев
Началник-щаб: Майор Стефан Попов
И. д. Старши адютант: Поручик Милан Атанасов


2-ри пехотен Искърски полк

Формиран на 19 януари 1889 г.

Щаб в Русе

Командир на полка: Полковник Георги Марчин
Помощник: Подполковник Иван Петров
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Иван Диков
Полкови интендант: Майор Никола Дагарадинов
Адютант: Поручик Моско Василев

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Васил Стариев
Командир на 2-ра дружина: Майор Иван Петков
Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Христо Сяров
Командир на 2-ра рота: Капитан Христо Раков
Командир на 3-та рота: Капитан Дойко Токушев
Командир на 4-та рота: Капитан Иван Петков
Командир на 5-та рота: Капитан Константин Русев
Командир на 6-та рота: Капитан Стоян Терпев
Командир на 7-ма рота: Капитан Параскев Пошев
Командир на 8-ма рота: Капитан Коста Цонков
Командир на нестроева рота: Капитан Петър Ненчев

Старши лекар: Капитан Методи Попов


5-ти пехотен Дунавски на Н. Кр. В. Херцог Роберт Пармски полк

Формиран на 12 октомври 1884 г.

Щаб в Русе

Командир на полка: Подполковник Янко Кинтишев
Помощник: Подполковник Марин Късъров
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Христо Юрданов
Полкови интендант: Подполковник Петър Партениев
Адютант: Поручик Димитър Петров

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Тодор Динолов
Командир на 2-ра дружина: Майор Петър Манев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Цани Карамаждраков
Командир на 2-ра рота: Капитан Спиридон Асинов
Командир на 3-та рота: Капитан Димитър Вергов
Командир на 4-та рота: Капитан Александър Василев
Командир на 5-та рота: Капитан Жечо Йовчев
Командир на 6-та рота: Капитан Георги Наследников
Командир на 7-ма рота: Капитан Панайот Добрев
Командир на 8-ма рота: Капитан Рашо Михнев
Командир на нестроева рота: Капитан Никола Пасин

Старши лекар: Санитарен Капитан Петър Атанасов


ІІ-ра Бригада

Формирана на 1 януари 1899 г.

Щаб в Търново.
Командир на бригадата: Полковник Димитър Кирков
Началник-щаб: Майор Христо Чаракчиев
Старши адютант: Поручик Коста Дочев


18-ти пехотен Етърски полк

Формиран на 19 януари 1889 г.

Щаб в Търново

Командир на полка: Полковник Никола Иванов
Помощник: Подполковник Рашо Георгиев
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Иван вълков
Полкови интендант: Майор Христо Брусев
Адютант: Поручик Илия Сливков

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Юрдан Антонов
Командир на 2-ра дружина: Майор Белю Христов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Кирил Чухов
Командир на 2-ра рота: Капитан Симеон Вълков
Командир на 3-та рота: Капитан Димитър Чолаков
Командир на 4-та рота: Капитан Иван Гешев
Командир на 5-та рота: Капитан Стефан Соларов
Командир на 6-та рота: Капитан Георги Кожухаров
Командир на 7-ма рота: Капитан Иван Петров
Командир на 8-ма рота: Капитан Петко Момчилов
Командир на нестроева рота: Капитан Стоян Калоянов

Старши лекар: Санитарен Капитан Стоян Стоенчев


20-ти пехотен Добруджански полк

Формиран на 19 януари 1899 г.

Щаб в Търново

Командир на полка: Подполковник Иван Бошков
Помощник: Подполковник Иван Цветанов
И. д. Началник на полковото военно окръжие: Майор Христо Бояджиев
Полкови интендант: Майор Юрдан Иванов
Адютант: Поручик Хараламби Бакалов

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Юрдан Георгиев
Командир на 2-ра дружина: Майор Тодор Комсиев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Васил Иванов
Командир на 2-ра рота: Капитан Иван Янакиев
Командир на 3-та рота: Капитан Петко Цанев
Командир на 4-та рота: Капитан Стефан Дечев
Командир на 5-та рота: Капитан Петко Костов
Командир на 6-та рота: Капитан Лазар Върбанов
Командир на 7-ма рота: Капитан Димитър Гюлмезов
Командир на 8-ма рота: Капитан Димитър Телев
Командир на нестроева рота: Капитан Панайот Куюмджиев

Старши лекар: Санитарен Капитан  Владимир Руменов


1-ви Артилерийски полк

Формиран на 19 януари 1889 г.
 
Щаб в Разград

Командир на полка: Полковник Иван Шишков
Полкови интендант: Подполковник Атанас Бояджиев
Адютант: ......................................

Началници на Артилерийски отделения:

Началник на 1-во Артилерийско отделение: Подполковник Иван Пройнов
Началник на 2-ро Артилерийско отделение: Подполковник Панайот Дворянов

Батарейни командири:

Командир на 1-ва батарея : Майор Григор Димитров
Командир на 2-ра батарея: Майор Димитър  Начев
Командир на 3-та батарея: Майор Иван Китайков
Командир на 4-та батарея: Майор Зафир Чобанов
Командир на 5-та батарея: Майор Димитър Райчев
Командир на 6-та батарея:  Майор Петър Иванов
Завеждащ парковото имущество: Майор Никола Минков
Медицински  лекар: Санитарен Капитан Наню Бояджиев
Ветеринарен лекар: Санитарен Майор Христо Барзов


5-та Пионерна дружина

Формирана на 1 януари 1904 г.

Към 5-та пехотна Дунавска  дивизия

Щаб в Търново

Командир на дружината: Подполковник Цанко Бозов
Помощник: Майор Янко Желязов
Адютант- Ковчежник: Поручик Иван Греченлиев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Иван Тотиев
Командир на 2-ра рота: Капитан Васил Ранков
Командир на Техническа рота: Капитан Борис Бояджиев
Медицински лекар: Санитарен Подпоручик Петко Бананов

Щабът на Дунавска дивизия