5-ти конен полк
Формиран е през 1898 г. в Добрич. През 1901 г. е разформиран и до 1907 г. съществува като 1-ви кавалерийски дивизион. От 1909 г. се установява на гарнизон в Брезник. 
В Първата балканска война (1912-1913 г.) води боеве в района на Пехчево, Царево село, Кочани, Щип, Струмица и Булаир. 
Във Втората балканска война (1913 г.) извършва разузнаване и охрана на частите от 7-ма пехотна дивизия на Брегалнишката позиция, Драмча и Калиманци. 
В Първата световна война през 1915 г. 5-ти конен полк воюва със сърбите и французите при Царево село, Кочани, Велес и Гевгели. Полкът освобождава  Прилеп, Битоля, Ресен, Томорос, Баница, Върбени, Лерин,  Охрид, Подградец и Струга. В 1916 г. участва в боевете за овладяване на Букурещ и преследване на румънците и руснаците по направление на р. Серет. През 1917-1918 г. е с охранителни и разузнавателни задачи в района на Серското поле, Ксанти. 
След Ньойския договор полкът последователно е реформиран в 5-ти жандармерийски конен полк и жандармерийска конна група. От 1928 г. отново приема полкова организация. 
Той е сред малкото полкове, които получават бойни знамена през 20-те години на ХХ в. След поредното разформиране в 1936 г. е формиран отново в Брезник,  едва през 1942 г. като част от 4-та конна бригада. От декември 1943 г. е на Прикриващия фронт в района на Свиленградско. Взема участие в заключителния етап на Втората световна война и воюва в района на Вранска и Бояновска околии. Разформирован е през 1945 г. 

Имена на славата: Пехчево, Драмча, Царево село, Кочани, Бабуна, Орляк, Струма, Вардар, Щип, Струмица, Булаир, Брегалница, Калиманци, Велес, Прилеп, Соничка глава, Лерин, Върбени, Баница, Томорос, Битоля, Ресен, Охрид, Гевгели, Букурещ, р. Серет, Ксанти, Враня, Бояново... 

Любими командири: Генерал Никола Станимиров, генерал Иван Стойков, генерал Иван Табаков, полковник Пупешков, подполковник Николов...

5-ти Конен полк

 

Формиран като дивизион на 4 юли 1901 г. 5-ти Конен полк от 1 януари 1907 г.

 

Щаб в  гр. Брезник

 

Командир на полка: Майор Петър Кацаров

Полкови интендант: Майор Александър Бърнев

Адютант- Ковчежник: Александър Димитров

 

Ескадронни командири:

 

Командир на 1-ви ескадрон: Ротмистър Димитър Фтичев

Командир на 2-ри ескадрон: Ротмистър Ефтим Китанчев

Командир на 3-ти ескадрон: Ротмистър Георги Цанев

Ветеринарен лекар: -------------------------------------------

Боят при Черни Дрин. Худ. Д. Гюдженов
Подп. Попов начело на офицерите, влезли първи в Битоля
Прилеп. Худ. Борис Денев
Щандарт на 5-ти конен полк, връчен през 1928 г.
Генерал Никола Станимиров. 5-ти конен полк, Лейбгвардейски полк. Личен архив на вунка му - инж. Никола Станимиров
Генерал Никола Станимиров. 5-ти конен полк, Лейбгвардейски полк. Личен архив на вунка му - инж. Никола Станимиров
Освобождението на Битоля - 21 ноември 1915 г.
Охрид с част от езерото и пристанището
Разрушеният мост при Гевгели
23 януари 1913 г. - разбиването на турците при местността Кавак, край Булаир - пощенска картичка
Позиция при с. Мешавица