Стоящ войник. Акварел от Владимир Димитров - Майстора

Стоящ войник. Акварел от Владимир Димитров - Майстора. Изпраща Петър Паунов от Кюстендил. Владимир Димитров - Майстора е военен художник по време на Балканските и Първата световна война.
 

Стоящ войник. Акварел от Владимир Димитров - Майстора. Изпраща Петър Паунов