10-ти пехотен Родопски полк

 Формиран е през 1885 г. в Хасково и получава знамето на 10-та  Севлиевска дружина, подарено й от женско дружество „Искра”. По време на Сръбско-българската война хасковските дружини участват в сражението при Сливница на 7 ноември и в атаката и овладяването на Пирот. На 31 август 1886 г. заедно с останалите южнобългарски полкове, бойно знаме получава и 10-ти пехотен Родопски полк.

От 1903 г. влиза в състава на Първа бригада на 8-ма пехотна Тунджанска дивизия. В Първата балканска война взема участие в боевете за овладяване на височината Курт-Кале и е част от източния сектор при превземането на Одринската крепост. В щурма на Одрин 10-ти пехотен Родопски полк дава 194 убити офицери и войници.

Във Втората балканска война 10-ти пехотен Родопски полк участва в боевете срещу сърбите на р. Брегалница на 16 юни 1913 г. В тридневните ръкопашни сражения от 7 до 9 юли 1913 г. разбива сръбски и черногорски полкове и овладява върховете Говедар и Повиен. В сраженията за осоговските върхове полкът губи 73 офицери и войници.

В Първата световна война като част от Втора армия участва в Тимошката и Овчеполската настъпателни операции, в атаката на върховете Китка, Калафат и Бабин нос, превземането на Княжевац, боя при Босфат. 10-ти пехотен Родопски полк извършва историческия зимен преход през планината Люботрън от Качаник до Скопие. Участва в сражения срещу сърби, французи и англичани на планината Вич, връх Бигла, Старков гроб, село Пътеле, Петърското и Островското езеро, Завоя на река Черна, връх Добро поле.

Организационните промени в армията през 1920 г. засягат и този полк и той се превръща в 10-та пехотна дружина. От нея и от 9-та Мастанлийска дружина през 1928 г. се формира отново 10-ти пехотен Родопски полк. През 1941 г. полкът е мобилизиран и се установява в района на Гюмюрджина и Дедеагач, през 1942 г. е на Прикриващия фронт, а от месец ноември 1943 г. влиза в състава на 2-ри български окупационен корпус. В състава на 10-та пехотна Родопска дивизия полкът взема участие в заключителния етап на Втората световна война в Европа.   


Имена на славата: Сливница, Пирот, Кадъ-кьой, Булдур-кьой, Куюнлий, Ески-Кумлук, Мусубейли, Айджи-йолу, Одрин, Брегалница, връх Говедар, връх Повиен, Китка, връх Калафат, Нови хан,  Дреновец, Тимок, Върбица,  връх Тръсак, Раяновци, Ново бърдо, гара Липлян, Бабин нос, Княжевац, Босфат, Люботрън, Вич, Бигла, Баница, Лерин, Мала Нидже планина, Пътеле, манастир Свети Спиридон, Висина, Чеган, Старков гроб, Завоя на Черна, Битоля,  Добро поле, връх Български сокол...


Любими командири: капитан Атанасов, Кръстьо Маринов, капитан Тепавски, капитан Никифоров, майор Васил Кутинчев, полковник Токлуджанов, полковник Васил Сарафов, полковник Евров, полковник Топузов, полковник Янков, подполковник Петър Атанасов, подполковник Никифор Константинов, полковник Токушев, подполковник Стефан Петров, подполковник Кючуков... 


 

10-ти пехотен Родопски полк

Команден състав към 1895 г.

Гарнизон - Хасково

Командир на полка: Подполковник Д. Иванов

Завеждащ домакинската част: Майор Николов

Командири на дружини:

Командир на 1-ва дружина: Подполковник Иванов


Командири на роти:
 

Командир на 1-ва рота: Капитан А. Димов

Командир на 2-ра рота: Капитан Банков

Командир на 3-та рота: Капитан Тилев

Командир на 4-та рота: Капитан Тодоров

Командир на 5-та рота: Капитан С. Илиев

Младши офицери:

Поручик Тонев

Поручик Тенев

Поручик Сапунов

Поручик Атанасов

Поручик Шипков


10-ти пехотен Родопски полк към 1892 г.

Командир на 10-ти пехотен Родопски полк: Подполковник Д. Иванов
Старши полкови лекар: Д-р К. Дагоров
Младши полкови лекар: Д-р Г. Пашмаганов
 

Български офицери в Охрид, 1941 г. Снимката е от сайта "Изгубената България"
Дедеагач (дн. Александруполис, Гърция). Худ. Н. Кожухаров
10-ти пехотен Родопски полк. "На нож" - архивна фотография
Колоездачи в Овче поле
10-ти пехотен Родопски полк - архивна фотография
Български подофицер дава вода на ранен турски войник след битката при Одрин - архивна фотография
Хасково. Паметник на 10-ти пехотен Родопски полк
Хасково. Паметник на 10-ти пехотен Родопски полк
Връчване на бойните знамена на военните части - 1937 г.
Войнишко канче с надпис "Спомен от войната"
Сигналната тръба, с която тръбачът Васил Цигуларов (23-ти пехотен Шипченски полк) обявява атаката на форта Айваз баба на Одринската крепост на 12 март 1913 г.
Надпис на дръжката на знамето на 10-ти пехотен Родопски полк, връчено 1937 г.
Лъв от знамето на 10-ти пехотен Родопски полк
Пощенска картичка от времето на войните
Обсадата на Одрин
Люботрън. Рисунка Б. Денев
Боят при Черни Дрин. Худ. Д. Гюдженов
Почивка в Осоговско дефиле. Худ. К. Щъркелов
Минаване на р. Тимок. Худ. Н. Кожухаров
Одрин 1913 г. Молитва преди щурма. Снимката е от сайта "Изгубената България"