12-ти пехотен Балкански полк

12-ти пехотен Балкански полк е формиран през 1885 г. На 9 септември 1886 г. полкът получава първото си бойно знаме. 

12-ти пехотен Балкански полк е един от полковете с чуждестранно шефство. Пълното му наименование е 12-ти пехотен Балкански на Негово Кралско Императорско Величество Кайзер Вилхелм полк.

През Балканската война през ноември 1912 г. полкът воюва при селата Юруш, Папаз тепе, Картал тепе, долината на р. Арда. Участва в овладяването на Одринската крепост. 

През Втората Балканска война воюва при гр. Щип и връх Повиен. В началото на  Първата световна война в 1915 г. води боеве при връх Китка, Росовити камък, Коритска глава, с. Петруша, при преминаването на р. Тимок, Мали извор, гр. Княжевац, при Влашкото поле, Скемен, Вуин гроб, Яма планина, Могорче. През 1916 г. воюва при Крушоград, Вощарени, вр. Малка и Голяма висина, Забърдинските височини и позициите източно от Кенали. През 1917 г. воюва в района на с. Снегово (Битолско) и се установява на позиция от устието на р. Места до гр. Порто-Лагос, а от октомври 1917 г. до октомври 1918 г. е на позиции източно от гр. Серес.

От 1 декември 1920 г. полкът се разформира. От него се формира 12-та Балканска дружина, която влиза в състава на 8-ми пехотен Беломорски полк. От 12-та пехотна Балканска и 10-та жандармерийска дружина през 1928 г. се формира отново 12-ти пехотен Балкански полк, който до 1938 г. продължава да носи явното наименование 12-та пехотна Балканска дружина. 

Новото си знаме полкът получава на 3 октомври 1937 г. 

През 1941-1942 г. полкът е на южната граница на България. Участва в заключителния етап на Втората световна война в Хърватско, Унгария, Словения, Австрия. Полкът заедно със знамето си участва в парада по случай Деня на храбростта – 6 май 1945 г. в Надканижа и в парада на представителните части от Първа българска армия в София на 17 юни 1945 г.


Имена на славата: Юруш, Папаз тепе, Картал тепе, долината на р. Арда, Одрин, Щип, връх Повиен, Китка, Росовити камък, Коритска глава, с. Петруша, Мали извор, гр. Княжевац, Скемен, Вуин гроб, Яма планина, Могорче, Крушоград, Вощарени, вр. Малка и Голяма висина, Забърдинските височини, Кенали, Снегово, Суровичово, Чеган, кота 1500...


12-ти пехотен Балкански полк към 1892 г.

Командир на 12-ти пехотен Балкански полк: Подполковник Мицев
Военен лекар: Петър Георгиев
 

Крушовско благотворително братство. Пощенска картичка, София
През време на примирието около Одрин - архивна картичка. Снимката е изпратена от Росен Петков, читател
Минаване на р. Тимок. Худ. Н. Кожухаров
Връчване на отличия на 12-ти пехотен Балкански полк в Ресен
"Боят при Росовити камък" - худ. Димитър Гюдженов
Страшната атака на нож пред Одрин - пощенска картичка 1912 г.
Пагон на ген. Никола Рибаров, командир на 3-та пехотна Балканска дивизия
Н. В. царят разглежда позициите пред Одрин - пощенска картичка от Балканската война
Страшната атака "на нож" от българите при Лозенград - пощенска картичка
Серес
Лагер. Худ. Н. Танев
Трофеи, взети от сърбите - худ. Райко Алексиев
Скривалища на Южния фронт - архивна фотография