15-ти пехотен Ломски полк
Формиран е във Видин през 1889 г. от 2-ра и 3-та дружини на 3-ти пехотен Бдински полк. Получава знамето на Берковска № 9 пеша дружина, връчено й на 30 август 1881 г. Дружината, като част от 3-ти пехотен Бдински полк, участва в Сръбско-българската война (1885 г.) – в боевете при Туряковци, Мека Црев, при заемането на Три уши, Пирот, Гнилен. Под развятото си знаме 15-ти пехотен Ломски полк участва в Балканските войни (1912-1913 г.), в боевете при Люлебургас, Тюрк Бей, Татар-кьой, Умурча, при атаката на Чаталджанската позиция, височините при с. Езедин, селата Ялос и Кули-Бургаз. Във Втората балканска война воюва при с. Долна махала, вис. Хисар, в района западно от р. Вардар, езерото Дусердус, на изток от Дойранското езеро, в боевете при селата Будинарци и Умляно, вр. Баяз-тепе, вр. Руен, с. Панчарево и при р. Кузлу дере.
През 1915 г., в началото на Първата световна война участва в боевете при  Стайково бърдо, височините при Планиница, Буково, Върбовец. През 1916 г. воюва при с. Лажец и вр. Острец, през 1917 г. – в боевете при Червената стена, където е убит командирът на полка полковник Стефан Илиев. Неговото място заема полковник Васил Шишков. След Солунското примирие от 29 септември 1918 г. полкът остава в заложничество. Полковник Шишков организира спасяването на знамето. През нощта на 3 срещу 4 октомври 1918 г. той, заедно с подполк. Христо Младенов, скриват знамето в сандъче и го заравят. За да заблудят французите, извършват демонстративно изгаряне. В калъфа обаче няма знаме. След дълго укриване на знамето, извършено от кап. Петко Капитанов, пор. Страхил Митев и фелдф. Доно Велков, на 6 февруари 1919 г. го предават на полковник Йосиф Петров. Той, използвайки това, че е свръзка при Френското главно командване в Солун, го предава на началник-щаба на 10-та дивизия в гр. Гюмюрджина полковник Вълков, който го предава в Министерство на войната.
През 1941-1942 г. и 1944 г. полкът е на гарнизон в Битоля, Крушевац и Бяла паланка. Участва в първия етап на заключителния период на Втората световна война в Европа като част от 6-та пехотна Бдинска дивизия и воюва в Стражевац, Бяла вода, Куршумли. 
Знамето е наградено с „Възпоменателна металическа гривна” за спасяване през 1923 г., а спасителите му – със „Знак за спасяване на знаме”. Знамето е наградено с Възпоменателните медали за войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

Имена на славата: Туряковци, Мека Црев, Три уши, Пирот, Гнилен, Люлебургас, Тюрк Бей, Татар-кьой, Умурча, Чаталджанската позиция, височините при с. Езедин, селата Ялос и Кули-Бургаз, с. Долна махала, вис. Хисар, езеро Дусердус, на изток от Дойранско езеро, в боевете при селата Будинарци и Умляно, вр. Баяз-тепе, вр. Руен, с. Панчарево и при р. Кузлу дере, при  Стайково бърдо, височините при Планиница, Буково, Върбовец, Лажец и вр. Острец, Червената стена...

Любими командири: полковник Васил Шишков, капитан Петко Капитанов, полковник Стефан Илиев, полковник Христо Гагов...

15-ти пехотен Ломски полк

Формиран на 19 януари 1889 г.
 
Щаб в град Белоградчик
 
Командир на полка: Подполковник Коста Каварналиев
Помощник: Подполковник Иван Петров
Началник на полковото военно окръжие: Подполковник Добри Данев
Полкови интендант: Подполковник Емануил Добринов
Адютант: Поручик Денчо Терекиев
 
Дружинни командири:
 
Командир на 1-ва дружина: Майор Христо Енчев
Командир на 2-ра дружина: Майор Тодор Паралингов
 
Ротни командири:
 
Командир на 1-ва рота: Капитан Никола Дамаскинов
Командир на 2-ра рота: Капитан Иван Караенев
Командир на 3-та рота: Капитан Милорад Арсениев
Командир на 4-та рота: Капитан Тома Вълов
Командир на 5-та рота: Капитан Спас Йончев
Командир на 6-та рота: Капитан Стоян Корфонозов
Командир на 7-ма рота: Капитан Тодор Петров
Командир на 8-ма рота: Капитан Никола Гайтанджиев
Командир на нестроева рота: Капитан Емануил Филипов
 
Старши лекар: Санитарен Капитан Борис Ненов

15-ти  пехотен Ломски полк
 
Формиран като полк на 19 януари 1889 г.
Гарнизон - Белоградчик
 
Командир на дружина: Майор Тодоров
Дружинен адютант: Подпоручик Илиев
 
Ротни командири:
 
Командир на 1-ва рота: Капитан Янков
Командир на 2-ра рота: Капитан Грънчаров
Командир на 3-та рота: Капитан Златев
Командир на 4-та рота: Капитан Караминов
Командир на 5-та рота: Поручик Старцев
 
Младши офицери: Подпоручик Гаврилов, Подпоручик Кръстев, Подпоручик Ангелов, Подпоручик Грозев
  
Военен лекар: Санитарен майор д-р Парасков
Околийски военен началник: Петков

15-ти пехотен Ломски полк към 1892 г.
 
Командир на 15-ти пехотен Ломски полк: Подполковник А. Панев
Полкови лекар на 15-ти пехотен ломски полк: Д-р Ст. Зимбилов
Подп. Попов начело на офицерите, влезли първи в Битоля
Дойран. Влизане на конницата от 2-ра Тракийска дивизия от 29 ноември 1915 г.
Възпоменателна гривна за спасяване на знаме
Знак за спасяване на знаме
Български войници и офицери на фронта - архивна фотография
Пагон на офицер от Българската армия
Надгробен паметник на войник от 15-ти пехотен Ломски полк
Знаме на Берковска № 9 пеша дружина. Полково знаме на 15-ти пехотен Ломски полк, лице
Знаме на Берковска № 9 пеша дружина. Полково знаме на 15-ти пехотен Ломски полк, гръб
Знаме на Берковска № 9 пеша дружина. Полково знаме на 15-ти пехотен Ломски полк, лице
Полковник Васил Шишков, един от спасителите на полковото знаме
Н.Ц.В. Княз Кирил в Щаба на 2-ра армия край Велес
Френски пленници
Френски пленник - архивна фотография