24-ти пехотен Черноморски полк

Формиран е в гр. Бургас на основание указ № 11/1889 г. от 3-та и 4-та дружини на 11-ти пехотен Сливенски полк. 

Полкът в Първата балканска война (1912-1913 г.) воюва при с. Константиново, с. Ериклер, при Лозенград, с. Пурлия, Соуджак дере и Бунар Хисар, при атаката на Одринската крепост, Кум дере и Мезар тепе, при Чаталджанската позиция, с. Лазаркьой.

Във Втората балканска война води боеве при с. Долни Балван – с. Серчиево, при Царските и Доленските височини.

Участва в Първата световна война през 1915 г. в боевете при височината Киселица, позицията при Страцин, при р. Тиня, при Скопие, Белограц. През 1916 г. воюва на позициите при връх Рупите, Червена вода, Преслап, връх Борис, с. Сборско, Биюк Таш и Димова поляна. През 1917 г. полкът остава на същите позиции. През 1918 г. воюва при с. Порой, р. Котер, участва в отстъпителните ариергардни боеве по посока на Михайлова поляна – Конопище, Кавадарско плато, Демир Капия и Беласица.

През 1919 г. полкът се разформирова, като съставът му се превежда към 11-ти пехотен Сливенски полк. През юни 1928 г. се формира отново 24-ти пехотен Черноморски полк. До 1934 г. продължава да носи явното наименование 39-та пехотна Солунска дружина. През 1941 г. полкът е на югоизточната граница. Участва в заключителния етап на Втората световна война в състава на 3-та пехотна Балканска дивизия. Воюва при Драва-Соболч и Гордиша. В боевете при Долни Михоляц, с. Масловина, с. Вилево загива редник Никола Янев, награден с 4 ордена за храброст.


Имена на славата: с. Константиново, с. Елеклер, при Лозенград, с. Пурлия, Соуджак дере, Бунар хисар, Чаталджанската позиция, с. Лазаркьой, Одринската крепост, Кум дере, Мезар тепе, с. Долни Балван, с. Серчиево, Доленските височини, Страцин, при р. Тиня, при гр. Скопие, Белограц, Червена вода, Преслап, връх Борис, с. Сборско, Биюк Таш, Димова поляна, р. Порой, р. Котер, Кавадарско плато, Демир Капия, Беласица, Драва-Соболч, Гордиша, Долни Михоляц, с. Масловина, с. Вилево...


Командири: Полковник Христо Недялков...


24-ти пехотен Черноморски полк

Команден състав към 1895 г.

Командир на 24-ти пехотен Черноморски полк – Подполковник Гюлмезов

Завеждащ домакинската част – Майор Симеонов

Адютант – Поручик Дюлгеров

Ковчежник – Подпоручик Киров

Завеждащ въоръжението – Подпоручик Бохосян

Командир на 1-ва дружина – Майор Абрашев

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Хаджиев

Командир на 2-ра рота: Капитан Групчев

Командир на 3-та рота: Капитан Димитриев

Командир на 4-та рота: Капитан Атанасов

Командир на 5-та рота: Капитан Райков

Младши офицери:

Поручик Манев, Поручик Панайотов, Поручик Юрданов, Поручик  Аврамов, Поручик Чинтулов, Поручик Гакев, Поручик  Ангелов, Поручик Попов, Поручик Божков, Подпоручик Първанов

Военен лекар: Санитарен майор Барбар

Началник на 12 полково Военно окръжие: Подполковник Токлуджанов

Адютант-ковчежник: Подпоручик Тасков


24-ти пехотен Черноморски полк към 1892 г.

Командир на 24-ти пехотен Черноморски полк: Подполковник Фодулаки
Командир на ІІ-ра дружина от 24-ти Черноморски полк: Майор Г. Драгнев
 

С. Сборско
Захвърлени сръбски оръдия в река Бели Дрин. Худ. Борис Денев
Българските войски на Беласица планина
Полково знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк - детайл
Бургас. Паметник на 24-ти пехотен Черноморски полк
Бургас. Паметник на 24-ти пехотен Черноморски полк
Бургас. Паметник на 24-ти пехотен Черноморски полк
Бургас. Паметник на 24-ти пехотен Черноморски полк
Бургас. Паметник на 24-ти пехотен Черноморски полк
Български войници сред турски селяни в с. Кюрд-кьой, Чаталджа
Демир Капия (Демир Капу) на р. Вардар с тунела
Поща в Беласица
С. Раец, Кавадарско. 4-ти пехотен Македонски полк
Писмо за домашните. Худ. Ц. Тодоров