25-ти пехотен Драгомански полк

25-ти пехотен Драгомански полк /към 1907 - 1908 г./

Формиран като 1-ви резервен полк на  1 януари  1889 г.
Като 25-ти пехотен Драгомански полк е формиран на 1 януари 1904 г.

Щаб в  гр. Цариброд /сега Димитровград в Сърбия /

На 2 октомври 1912 г. на полка е връчено знамето на бившата Орханийска № 5 пеша дружина, преименувана през август 1879 г. в Тетевенска № 5 пеша дружина. Полковник Васил Петев, връчвайки знамето на командира на полка полковник Йордан Диналов, пожелава: „...да лети под него за величави победи...” 

В Първата балканска война (1912-1913 г.) полкът воюва при Кара Исуф, Люлебургас, при Кадъ кьой, срещу могилите Арап тепе и станция Силиврия. „...При сигнала атака и при вида на развятото знаме частите от първа дружина се понасят стремително напред с викове „Ура” и „На нож”, които се подемат от цялата бойна линия”. 

Във Втората балканска война (1913 г.) участва в боевете при Лахана, Демир Хисар, Ченгене калеси, Руен – Куматинци, при Сушица – Видрен, при Крастав връх.

В Първата световна война през 1915 г. воюва при вр. Джурова глава, Вража глава, Родина Чука и хребета Сланиница, при Кошутица, вр. Черта, Турско Ливаде, при Бяла паланка, Врагудинац, при Лесковац, Камениста чука – Кремен – Прекопелинци, при с. Бувци, Тупалски Вис, Караул Свирачки. През 1916 г. полкът воюва на Добруджанския фронт и участва в едномесечните сражения срещу румънци, руснаци и сърби при Кубадин. През 1917 г. воюва на Македонския фронт, в района на Скопие и Качаник.  

След Солунското примирие от 29 септември 1918 г. полкът остава в заложничество. Командирът на полка разпорежда на знаменосеца фелдфебел Йордан Витанов (остава знаменосец до 1926 г.) и на капитан Атанас Веселинов да спасят знамето. Те го крият заедно с касата на полка дванадесет денонощия и го предават на допълнителната дружина на подполк. Ковачев, а парите от касата са предадени в БНБ. Полкът се завръща се  в България на 12 декември 1918 г. 

През 1920 г. във връзка с клаузите на Ньойския договор полкът се реорганизира в дружина, а в 1928 г. отново формира полкова организация. На 6 май 1937 г. на площад Александър Невски в гр. София царят връчва ново знаме и на 25-ти пехотен Драгомански полк. През 1943 г. полкът е на южната, а от юни 1944 г. е на западната граница. Взема участие в заключителния етап на Втората световна война в Европа в състава на 1-ва пехотна Софийска дивизия и води боеве при Бояново.

Знамето на 25-ти пехотен полк е наградено с Военен орден “За храброст” ІІІ ст. 

За спасяване на знамето капитан Атанас Веселинов е награден с Военен орден “За храброст” ІV ст.


Имена на славата: Лозенград, Люлебургас, Гечкенли, Селиолу, Чаталджа, Гяурбаири, Пирот, Лесковац, Пуста, Тутракан, Сансанлар, Кокарджа, Кубадин, река Серет, Букурещ...


Любими командири: Полковник Иван Динолов, полковник Тодор Златев, капитан Атанас Веселинов...

Загинали в битката при Лахна – 21 юни 1913 г.: Майор Ушев, командир на дружина, поручик Ар. Петров, подпоручик Иван Маджаров, подпоручик Н. Наумов и подпоручик Христо Гълъбов, капитан Иван Гавраилов.


25-ти пехотен Драгомански полк

Формиран като 1-ви резервен полк на  1 януари  1889 г.
Като 25-ти пехотен Драгомански полк е формиран на 1 януари 1904 г.

Щаб в  гр. Цариброд /сега Димитровград в Сърбия/

Командир на полка: Подполковник Иван Цачев
Помощник: Подполковник Цани Господинов
Началник на полковия военен окръг: Подполковник Дионисий Писинов
Полкови интендант: Майор Георги Димитров
Адютант: Поручик Владимир Николов

Дружинни командири:

Командир на 1-ва дружина: Майор Юрдан Колчаков
Командир на 2-ра дружина: Майор Асен Кисимов

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Петър Йонков
Командир на 2-ра рота: Капитан Тодор Михайлов
Командир на 3-та рота: Капитан Тодор Бадински
Командир на 4-та рота: Капитан Боян Янчев
Командир на 5-та рота: Капитан Пройно Пройнов
Командир на 6-та рота: Капитан Григор Силяновски
Командир на 7-ма рота: Капитан Иван Василев
Командир на 8-ма рота: Капитан ------------------
Командир на нестроева рота: Капитан Христо Чохаджиев
Старши лекар: Санитарен Капитан Давид Таджер


25-ти пехотен Драгомански полк

Команден състав към 1895 г.

Гарнизон - Цариброд

Командир на дружина: Подполковник Вълков

Ротни командири:

Командир на 1-ва рота: Капитан Попов

Командир на 2-ра рота: Капитан Арнаудов

Командир на 3-та рота: Капитан Минков

Командир на 4-та рота: Капитан Петров

Полуротни командири:

Командир на 1-ва полурота: Поручик Панайотов

Командир на 2-ра полурота: Поручик Лалев

Командир на 3-та полурота: Поручик Хамамджиев

Командир на 4-та полурота: Поручик Любенов

Ротен околийски воински началник: Подпоручик Шишков

Пом.-ротен околийски воински началник: Подпоручик Иван Батов

Старши унтерофицер: Симо Докев
 

Холерата в Цариград - пощенска картичка, изпратена от Росен Петков от Велико Търново.
Баня на фронта
Добруджа. Румънски взвод се предава на българските разезди
"През Чаталджа та в Цариград" - пощенска картичка
Български войници сред турски селяни в с. Кюрд-кьой, Чаталджа
Страшната атака "на нож" от българите при Лозенград - пощенска картичка
Знаме на 25-ти пехотен Драгомански полк, връчено на 6 май 1937 г.
Бойно знаме на 25-ти пехотен Драгомански полк
Юбилейна чаша със сцени от Балканската война - детайл
Боен марш на 25-ти пехотен Драгомански полк
Бойно знаме на 25-ти пехотен Драгомански полк
Възпоменателна гривна за спасяване на знаме
Знак за спасяване на знаме
Добруджа. На почивка
Добруджа. Към Кубадин
25-ти пехотен Драгомански полк
На пост. Худ. М. Георгиев