40-ти пехотен Беломорски полк

Формиран е в Татар Пазарджик през септември 1912 г. от състава на 27-ми пехотен Чепински и 28-ми пехотен Стремски полк. Влиза в състава на 2-ра пехотна Тракийска дивизия.

Участва в Първата балканска война (1912-1913 г.), воюва при с. Бейвой, при завладявяне на Кърджали, Кюселер, Емерлер, при Кюселерските висоти, при Мастанд, с. Чакаларлар, при връх Китка, южно от с. Карапаш, при гр. Фере.
Във Втората балканска война (1913 г.) води боеве при с. Пенюшене, Софулари, Ямурларци.
На 9 август 1913 г. полкът е разформирован. На 20 август 1913 г. в с. Мели и Кадъново, полкът отново се формира от кадър на 58-ми и 64-ти пехотни полкове.
Участва в Първата световна война през 1915 г. и 1916 г. в отбраната и охраната на гр. Дедеагач, на морския бряг от с. Макри (Макренската позиция) до устието на р. Марица. От 10 ноември до 14 декември 1916 г. полкът воюва на Завоя на р. Черна. През цялата 1918 г. е на Струмския фронт и действа в отбрана на позициите при устието на р. Струма.
През септември 1919 г. полкът се разформирова.

Имена на славата: с. Бейвой, Кърджали, Кюселер, Емерлер, Кюселерските висоти, Мастанд, с. Чакаларлар, връх Китка, Карапаш, Фере, Пенюшене, Софулари, Ямурларци, Мели,  Дедеагач, Макри, р. Марица, Завоя на Черна, р. Струма...
Обстрел на неприятелски аероплани
Бомбардиране на транспортен параход при Макри от нашите аероплани. Худ. Н. Кожухаров