2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк

 Формиран е с указ № 178/1883 г. от състава на разформирования Драгунски корпус (1882-1883), който поддържа реда в източната част от Княжеството. Получава дареното през 1881 г. знаме на Първи конен полк.  С указ № 234/1883. г. се реорганизира в 4 сотни и се преименува на 2-ри конен полк. През есента на 1885 г. влиза в състава на Търново-Сейменския отряд с два ескадрона; 3-ти ескадрон участвува в състава на Смиловския авангард на Сливнишкия отряд. След обявяване на Съединението на 6 септември 1885 г. полкът се отправя към южната граница. На 16 септември тръгва за Търново-Сеймен. На 15 октомври се придвижва през Вакарел и влиза в състава на Западния отряд. Воюва срещу сърбите при с. Одоровци, Долна Невля, Мало Малово. На 7 ноември 1-ви ескадрон е при с. Алдомировци, 2-ри е на позиция на запад от с. Реброво, 3-ти при с. Гълъбовци, 4-ти обхожда левия фланг на Сливнишката позиция, на 9 ноември полкът тръгва към Трън. На 11-ти полкът се отправя към Цариброд. Сърбите отстъпват от Цариброд, запалват моста над р. Лукавица. Командирът на 2-ри ескадрон подпоручик Велчев преминава в галоп през горящия мост. На 14 и 15 ноември полкът воюва при гр. Пирот. От 19 септември 1891 г. полкът квартирува в гр. Лом. През 1893 г. княз Фердинанд І назначава Н. Ц. В. княгиня Мария Луиза за шеф на 2-ри конен полк. В навечерието на Балканската война (1912-1913 г.) полковник Недялко Тодоров разполага с 561 души личен състав (26 офицери, 535 подофицери и войници и 1 чиновник). 2-ри конен полк воюва срещу турците по долината на река Арда на 16 и 17 октомври 1912 г., освобождава Малгара, Димотика и Дедеагач.

По време на Втората балканска война (1913 г.) воюва срещу сърбите при Букова глава и Сурдулица.

През Първата световна война (1915-1918 г.) последователно воюва на Македонския фронт (1915-1916 г.) при  Панчин гроб, Сурдулица, Враня, Дяково, Велес, Прилеп и Охрид, а през септември 1916 г. е прехвърлен на Добруджанския фронт. В състава на 1-ва Конна дивизия на генерал Иван Колев участва в боевете от Добрич до Мачин. През 1937 г. на тържествена церемония Н.В. цар Борис ІІІ връчва новото знаме на полка на неговия командир подполковник Неделчо Г. Стаматов, който го предава в ръцете на фелдфебел Петър Л. Петров. След подписването на Крайовския договор на 7 септември 1940 г. полкът взема участие в заемането на територията на Южна Добруджа в посока с. Загоричане – с. Акаджилар – с. Алфатар – с. Кьосе Айдъм – гр. Добрич. През периода 1941-1944 г. е в състава на І-ви български окупационен корпус, а след това взема участие и в заключителния етап на Втората световна война в Европа.


Имена на славата: Одоровци, Долна Невля, Мало Малово, Сливница, Пирот, Арда, Димотика, Сурдулица, връх Букова глава, Панчин гроб, Враня, Сурдулица, Куманово, Велес, Дяково, Дебър, Прилеп, Охрид, Курт бунар, Кочмар, Конак куюсу, Карапелит, Добрич, Чифут Куюсу, Кара Омер, Мангалия, Топрак Хисар, Узунлар, Кубадин, Мустафа-Ачи, кота 90, Мулчова, Текиргьол, Кюстенджа, Кара Мурад, Хърсово, Бабадаг, Попина, Черна, Гарван, Мачин, Тулча, Дойран, Загоричане, Акаджилар, Алфатар, Кьосе Айдъм, Добрич, Враня, Подуево, Призрен...


Любими командири: подполковник Неделчо Стаматов, полковник Недялко Тодоров, подпоручик Велчев, полковник Борис Дрангов, полковник Руси Радков, полковник Марко Атанасов, ротмистър Петър Берборов, поручик Евгени Манов, полковник Сава Вуйчев, генерал Кисьов, ротмистър Ясен Дончев...


2-ри  Конен на Н. Ц. В. Княгиня Мария-Луиза полк

 

Формиран на 18 октомври 1880 г.

 

Щаб в  гр. Лом

 

Командир на полка: Подполковник Константин Михайлов

Полкови интендант: Майор Александър Желев

Адютант: Поручик Иван Кермикчиев

 

Ескадронни командири:

 

Командир на 1-ви ескадрон: Майор Петър Николов

Командир на 2-ри ескадрон: Майор Диаманди Николов

Командир на 3-ти ескадрон: Майор Павел Мушанов

Командир на 4-ти ескадрон: Майор Тодор Виденов

Медицински лекар: Санитарен Поручик Недко Вълков

Ветеринарен лекар: Санитарен Поручик Владимир Митковски


2-ри Конен полк към 1892 г.

 

Командир на 2-ри Конен полк: Майор Стоев
Войскови началник: Подполковник Н. Петров
Военен лекар: Д-р Парасков

Дедеагач (дн. Александруполис, Гърция). Худ. Н. Кожухаров
Шавалският мост при Дяково. Худ. Борис Денев
Добруджа. Румънски взвод се предава на българските разезди
Дойран. Влизане на конницата от 2-ра Тракийска дивизия от 29 ноември 1915 г.
Полково знаме на 2-ри конен полк с пришивка от старото знаме - детайл
Мундир на княгиня Мария Луиза, шеф на 2-ри конен полк, детайл
Пагон на офицер от 2-ри конен полк
Мундир и калпак на княгиня Мария Луиза - шеф на 2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк
Мундир на княгиня Мария Луиза - шеф на 2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк, детайл
Мундир и калпак на княгиня Мария Луиза - шеф на 2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк
Полково знаме на 2-ри конен на Н. Ц. В. Мария Луиза полк
Дечанският манастир при Дяково. Худ. Борис Денев
Позиция около Дебър
Улица в Дяково. Худ. Борис Денев