Български доброволци в Кримската война (1853-1856 г.)

 Знамето на българските доброволци в Кримската война (1853-1856 г.) е изработено от двоен копринен червен плат. На лицето е избродиран изправен коронован лъв, държащ кръст с  надпис: „Съ нами богъ дерзайте братиа за вър: и отечес: “Крес: хранит: вс: правосл: знам: СТГ: Георгиe.”. На гърба е изобразен Свети Великомъченик Георги на кон, убиващ змея. “Да живей нашъ покров: в: императ: Николай, II: 1 е Болгар: зн. 1854 Iан. I й” “С: Г.” Изображенията са бродирани с коприна и сърма. На дръжката е изписано „Първо българско знаме”. 

Българите участват във войната още от март 1854 г. – след преминаването на руската армия в Добруджа и обсадата на Силистра. Доброволците са наречени волентири. В периода на цялата война (волентирският батальон, отделни волентирски роти, в самостоятелните доброволчески чети и в разни поделения на руската армия) броят им надхвърля 4 000 души. Знамето е предназначено за първия български волентирски батальон. 
Началник на батальона е Григорий Забалкански, знаменосец е Георги Петров. Батальонът действал при обсадата на Силистра, води „партизанска война” в Добруджа и Лудогорието.

Имена на славата: Силистра, Добруджа, Лудогорие...