На Българската военна флота
Флот на Негово Царско Височество

Флот на Негово Царско Височество Щаб в град Варна Началник на Флота: Капитан І ранг Павел Пишон
Дунавска на Н.В. Флотилия

Дунавската флотилия е създадена през 1879 г. Кораби на Флотилията осигуряват боеприпаси и превозват доброволци в Сръбско-българската война (1885 г.). На 9 ноември 1885 г. параходът “Голубчик” доставя във Видин две баржи, пълни с припаси. На 12 ноември 1885 г. параходът “Опит” прехвърля 300 доброволци от Русе до Лом за усилване на Летящия отряд, а “Голубчик” превозва снаряди от Видин до Лом за батареята на отряда.
Военноморско знаме

Държавният военноморски флаг на България от 1879 г. представлява националното знаме, в чийто горен ляв ъгъл е пришит червен квадратен плат, заемащ с височината си широчината на цялото бяло поле и 1/2 от широчината на зеленото поле. В червения квадрат е изобразен обърнат към флагщока изправен коронован златен лъв. (според чл. 23 от Търновската Конституция). Кърмовият флаг на боен кораб или спомагателен плавателен съд е символ на военната чест. Едновременно с това служи за отличителен знак за държавната принадлежност на кораба.
Военноморско на Н. В. училище

Морското училище е създадено през 1881 г. в гр. Русе за обучение на машинисти и огняри. През 1900 г. се прехвърля във Варна. През 1904 г. се преименува в “Машинно училище към Флота” със статут на средно техническо училище. Първият офицерски випуск излиза през 1917 г., а през 1919 г. започва обучението на корабоводители (щурмани). През 1942 г. Морското училище получава статут на висше морско училище и получава името “Военно-морско на Негово Величество училище”.
~1.~