Сражения
Първите Криволашки сражения и освобождението на Прилеп – октомври - ноември 1915 г.

Първите Криволашки сражения и освобождението на Прилеп – октомври - ноември 1915 г.: На 14 и 15 октомври 1915 г. след превземането на Велес и на мостовете на река Вардар и започналото преследване на отстъпващите сръбски части към Прилеп и Бабуна планина, българските войски започват първата си атака на укрепената Криволашка позиция. Атаката е неуспешна.
~1.~